Đỗ Ngà
Dựng chuyện về sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung để công phá Đại hội 13: thủ đoạn quá tàn độc
Ái Dân - 2020-08-25 17:00:51
Chuyện gì phải đến cũng đã đến, sau rất nhiều những đồn đoán ông Nguyễn Đức Chung đã phải ngồi vào ghế nóng với quyết định bị đình chỉ công tác 90...
Đọc nhiều