Nguyễn Văn Nên
Ông Nguyễn Văn Nên – đại biểu Quốc hội – bí thư Thành ủy TP.HCM – sẽ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu...
Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên hứa trước Đảng bộ, Nhân dân TP sẽ đưa TP.HCM phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới, tiếp tục giữ vững vai trò đầu...
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông...
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê, ngày mai trong hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành sẽ bầu Ban Thường vụ, bầu Bí thư Thành ủy. Chiều...
Trước khi được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên đã trải qua và đảm nhiệm nhiều vị trí...
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy...
Bài chọn lọc