Đại biểu HĐND TP.HCM ngồi giãn cách phòng dịch Covid-19

07/12/2020 11:44

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc. Đại biểu ngồi giãn cách, đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19.

Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 1
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 2
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 3
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 4
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 5
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 6
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 7
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 8
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 9
Ky hop 23 HDND TP.HCM khoa IX anh 10

Phạm Ngôn/ ZF

Video