Đại hội XIII
Về cái gọi là “cành ô liu” của Trung Quốc chìa tới Việt Nam
Thu An - 2020-07-29 15:09:48
Hiện nay, trên mạng xã hội đang xuất hiện một tin đồn về  “cành ô liu” Trung Quốc chìa tới Việt Nam, thậm chí còn phán luôn đó là “số tiền gửi cho Bộ...
Không để lọt “những hạt giống đỏ đổi màu” vào Đại hội XIII
sông trà - 2020-07-12 09:00:49
Chủ trương “quy hoạch nhân sự” là đúng, nhưng cần công khai, minh bạch để cho nhân dân giám sát, để cho quần chúng thấy được nhân sự ngồi vào những vị...
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII: 8 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm bị kỷ luật
2020-07-02 07:08:28
Tính tới nửa năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XII, đã có 8 ủy viên T.Ư Đảng đương nhiệm bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Một người...
Không để cán bộ vi phạm điều lệ Đảng cơ cấu vào cấp ủy
2020-06-22 15:01:04
Lực lượng Công an phải làm thật tốt vai trò, trách nhiệm, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi...
Đại hội XIII của Đảng: Ai sẽ làm Tổng Bí thư?
2020-06-12 11:06:33
Tổng Bí thư phải là người tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ, trung tâm đoàn kết toàn Đảng, toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị lần...
Chọn nhầm cán bộ là tai họa
2020-05-25 06:26:47
“Chọn những người không trúng, không đúng, không đủ bản lĩnh thực sự, không đủ tin cậy nhiều khi là tai họa” “Công tác cán bộ có nhiều khâu, nhưng khâu...
Sự thật bản “Kết quả kiểm phiếu nhân sự Đại hội XIII”
Văn Dân - 2020-05-21 12:06:12
Hội nghị Trung ương 12 vừa kết thúc, một trong những âm hưởng gây chú ý đặc biệt của hội nghị này chính là công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự Bộ Chính...
Đọc nhiều