công xưởng thế giới
Nikkei Asia Review: Đại hội XIII và dấu ấn thành công trong nghịch cảnh
Bảo Trâm - 2021-01-30 13:20:44
Trang Nikkei Asia Review đã có bài viết ghi nhận những dấu ấn của Việt Nam trong suốt năm 2020, một năm đầy nghịch cảnh với cả thế giới, đồng thời đề cao...
National Herald: Việt Nam, vùng đất của “Rồng thăng thiên”
Bảo Trâm - 2020-11-26 10:47:37
Trang National Herald vừa qua đã có bài viết phân tích Việt Nam đã “thăng thiên” như thế nào sau bao nỗ lực cố gắng phát triển kinh tế. Từ đó trở thành vùng...
Nikkei Asian: Việt Nam thay Trung Quốc, trở thành công xưởng sản xuất mặt hàng “quý” nhất thế giới
Bảo Trâm - 2020-09-22 12:03:26
Trang Nikkei Asian Review vừa có bài viết nói về việc các doanh nghiệp may mặc Việt Nam đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chuyển hướng sản xuất mong phục hồi nền...
Đọc nhiều