Cách mạng tháng Tám
Xây dựng đại đoàn chủ lực – Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
2021-08-16 06:36:11
Quyết định tham mưu, chỉ đạo xây dựng các đại đoàn chủ lực; đồng thời trực tiếp chỉ huy các đại đoàn lập nhiều chiến công vang dội là một đóng góp...
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam
2021-05-19 10:01:26
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất...
Bảo vệ an ninh trật tự những ngày đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Bảo An - 2020-09-01 09:05:29
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 02/9/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời. Ngay sau đó, chúng ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn,...
Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công: Bước ngoặt vĩ đại của dân tộc
2020-08-19 08:33:10
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong...
Cuộc cách mạng của tình dân tộc, nghĩa đồng bào
2020-08-19 07:54:49
Chính nhờ sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng cách mạng mới quy tụ được sức mạnh to lớn từ quần chúng, làm nên sự thành công vĩ đại của Cách mạng...
Cách mạng tháng Tám – Giá trị không thể phủ nhận
Diệu Hương - 2020-08-16 18:15:52
Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hiển nhiên của lịch sử. Thế nhưng, lâu nay, đi ngược lại với dòng thác cách mạng...
Nông dân Việt Nam: Từ Cách mạng tháng Tám đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay
Diệu Hương - 2020-08-16 18:09:43
Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn của dân tộc ta, nó là sự tập trung của nhiều nhân tố có tính quyết định như tận dụng...
Từ Cách mạng tháng Tám: Kỳ vọng một cuộc “cách mạng trong thời kỳ đổi mới”!
sông trà - 2020-08-11 18:19:43
Tất cả những thành tựu trong suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng...
Thành công của Cách mạng tháng 8 như chiếc chìa khóa vạn năng mở đường cho Việt Nam
Đỗ Mạnh - 2020-08-07 18:26:50
Trước Cách mạng tháng 8, hầu như rất ít các quốc gia trên thế giới biết đến Việt Nam ngoại trừ thực dân Pháp và Trung Quốc. Nước Pháp biết đến Việt Nam...
Theo chân Bác, viết tiếp trang sử vàng, giành những thắng lợi mới
2019-09-02 08:03:05
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và...
Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám
2019-08-18 22:05:14
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông...
Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc
2019-08-15 07:06:44
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa...
Việt Nam – một tấm gương!
2018-09-02 07:28:22
Chỉ bằng thắng lợi của một cuộc cách mạng đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến...
Đọc nhiều