Cách mạng tháng Tám
Theo chân Bác, viết tiếp trang sử vàng, giành những thắng lợi mới
2019-09-02 08:03:05
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và...
Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám
2019-08-18 22:05:14
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công...
Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc
2019-08-15 07:06:44
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa...
Việt Nam – một tấm gương!
2018-09-02 07:28:22
Chỉ bằng thắng lợi của một cuộc cách mạng đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến...
Không có Cách mạng Tháng Tám, không có Việt Nam hôm nay
2018-09-02 07:19:18
“Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã tạo ra sự đổi đời cho những người nông dân như chúng tôi. Không có cách mạng, không có cuộc khởi nghĩa 19/8, không có Đảng Cộng...
Tự hào quá Việt Nam ơi!
2018-08-28 10:26:48
Cách đây 73 năm trước Cách mạng Tháng Tám thành công đã đập tan chế độ thực dân phong kiến và giải phóng dân tộc ta thoát khỏi xiềng xích nô lê. Ngày 2/9/1945...
“Cách mạng tháng 8 lần 2”, luận điệu kéo mây đen về giữa trời quang!
2018-08-21 10:37:51
Thật lố bịch khi gần đây xuất hiện những lời kêu gọi “tổng biểu tình”, “một cách mạng tháng Tám lần thứ hai”… Trong không khí cả nước hân hoan chào...
73 năm, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: “Thời thế” – “thời cơ”, “thời điểm” và “cảm hứng”
2018-08-20 06:30:26
Sau gần 3/4 thế kỷ, nhìn lại “Thời điểm” 19-8-1945, ta càng thấy cụ thể hơn, bài học xuất sắc “Lựa thời thế – thời cơ, chọn thời điểm” của Bác...
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc – Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
2018-08-19 20:56:43
Khẳng định ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi...
Cách mạng Tháng Tám 1945: Mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử
2018-08-19 15:03:23
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập...
73 năm Tổng khởi nghĩa tháng Tám: Ký ức ngày “Hà Nội vùng đứng lên“
2018-08-19 12:23:37
73 năm về trước, khắp các nẻo đường, người dân Hà Nội và cả các tỉnh lân cận đã rầm rập đổ về nhà hát Lớn. Đúng ngày này 73 năm trước (19/8/1945...
Cách mạng Tháng Tám: Cuộc cách mạng của lòng dân
2018-08-19 07:22:22
GS.TS Mạch Quang Thắng khẳng định: “Để đi đến Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng suốt 15 năm”. Những ngày mùa Thu tháng Tám...
Cờ hồng Tết Độc lập
2017-09-01 08:09:34
Cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từ thành thị đến nông thôn hay nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, đâu đâu chúng ta cũng gặp sắc...
Đọc nhiều