bệnh nhân 91
Bệnh nhân 91 có ‘hy vọng mong manh cuối đường hầm’
2020-05-19 17:06:55
Với phần phổi hồi phục chiếm khoảng 20-30%, bệnh nhân 91 được nhận định có tiến triển khả quan. Bệnh nhân 91 có ‘hy vọng mong manh cuối đường hầm’ Chiều...
Đọc nhiều