Lãnh đạo Việt Nam và 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

4 Phó Thủ tướng

22 Bộ trưởng

Thông tin tra cứu

Sắp xếp: Họ tên Năm sinh

 • Nguyễn Phú Trọng

  Nguyễn Phú Trọng

  Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học

  14/04/1944

  Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

  Chức vụ

  • Tổng Bí thư

  Tiểu sử

  • 1957

   Học trường Phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

  • 1963

   Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

  • 1967

   Cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản).

  • 1968

   Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971). Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 – 1973).

  • 1973

   Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi Uỷ viên.

  • 1976

   Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

  • 1980

   Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

  • 1981

   Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

  • 1983

   Phó ban Xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng uỷ (7/1985 – 12/1988) rồi Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988 – 12/1991).

  • 1989

   Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

  • 1990

   Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

  • 1991

   Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

  • 1994

   Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

  • 1996

   Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.

  • 1997

   Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VIII, IX, X, XI, XII.

  • 1998

   Phụ trách công tác tư tưởng – văn hoá và khoa giáo của Đảng.

  • 1999

   Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

  • 1998

   Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

  • 1998

   Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3/1998 – 11/2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001 – 8/2006).

  • 1999

   Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

  • 2000

   Bí thư Thành uỷ Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.

  • 2002

   Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII.

  • 2006

   Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

  • 2011

   Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bí thư Quân uỷ Trung ương.

  • 2016

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

  • 2018

   Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021./.

  • 31/1/2021

   Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • 2/4/2021

   Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Xuân Phúc

  Nguyễn Xuân Phúc

  Cử nhân Kinh tế

  20/07/1954

  Xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

  Chức vụ

  • Chủ tịch nước

  Tiểu sử

  • 1973

  • Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

  • 1978

  • Cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng

  • 1979

  • 1980

  • Chuyên viên, Phó văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Học quản lý Hành chính nhà nước tại Học viên Hành chính Quốc gia

  • 1993

  • Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Học quản lý Kinh tế tại ĐH Quốc gia Singapore

  • 1996

  • 1997

  • Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

  • 2001

  • Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

  • 2006

   Tháng 3-5/2006: Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng

  • Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

  • 2007

   Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  • 2011

   Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó thủ tướng Chính phủ

  • 2016

   Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ

  • 1/2021

   Ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 2/4/2021

   Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng

  • 5/4/2021

   Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Xuân Phúc

  Bùi Thanh Sơn

  Thạc sĩ Quan hệ quốc tế

  16/10/1962

  phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

  Tiểu sử

  • 1987

   Cán bộ nghiên cứu tại Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

  • 1996

   Lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí Phó ban rồi Trưởng ban Âu - Mỹ, Chánh Văn phòng, Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

  • 3/1996

  • 1/2000

  • Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao

  • 3/2000

  • Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Singapore

  • 7/2003

  • 9/2008

  • Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại

  • 11/2009

  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, sau là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

  • 11/2010

   Ủy viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

  • 9/2011

   Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015

  • 3/2015

   Ủy viên kiêm Tổng thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng

  • 1/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  • 5/2016

   Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

  • 1/2021

   Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướngTại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 5/4/20214/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với ông Bùi Thanh Sơn

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Phạm Minh Chính

  Phạm Minh Chính

  Tiến sĩ Luật

  10/12/1958

  Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

  Chức vụ

  • Thủ tướng Chính phủ

  Tiểu sử

  • 1984

   Được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.  • 1989

   Bí thư thứ Ba, rồi thứ Hai tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Rumani.  • 1996

   Công tác tại Bộ Công an.

  • 2000

   Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Luật.  • 2006

   Được bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an.

Từng là giảng viên đại học kiêm nhiệm với học hàm Phó Giáo sư.  • 4/2007

   Phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.  • 12/2009

   Phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.  • 2/2010

   Được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.  • 3/2010

   Được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật.  • 7/2010

   Thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng.  • 8/2010

   Thứ trưởng Bộ Công an.  • 1/2011

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.  • 8/2011

   Được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.  • 4/2015

   Được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

.

  • 1/2016

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

  • 2/2016

   Được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

  • 30/1/2021

   Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

  • 31/1/2021

   Tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  • 5/4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Lê Minh Khái

  Lê Minh Khái

  Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế

  10/12/1964

  xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

  Chức vụ

  • Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ

  Tiểu sử

  • 1991

   Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In – LIKSIN.

  • 1995

   Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh – FTDC.

  • 1996

   Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

  • 1998

   Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

  • 1999

   Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

  • 2005

   Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại thành phố Cần Thơ).

  • 2007

   Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

  • 2014

   Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015.

  • 2015

   Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • 2016

   Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.

  • 10/2017

   Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

  • 1/2021

   Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 7/4/2021

   Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Lê Minh Khái

  • 8/4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Khái.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Vương Đình Huệ

  Vương Đình Huệ

  Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

  15/3/1957

  Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  Chức vụ

  • Chủ tịch Quốc hội

  Tiểu sử

  • 1979

  • Giảng viên ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội

  • 1985

  • Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội

  • 1986

  • Nghiên cứu sinh tại ĐH Kinh tế Bratislara, Cộng hòa Slovakia; Trưởng Thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislara

  • 1990

  • 1991

  • Giảng viên, Phó khoa, Trưởng khoa Kế toán, ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội

  • 1999

  • Phó hiệu trưởng ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội

  • 2001

  • Phó tổng Kiểm toán Nhà nước

  • 2006

  • Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

  • 2011

   Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

  • 2012

   Trưởng ban Kinh tế Trung ương

  • 2016

   Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó thủ tướng Chính phủ

  • 2/2020

   Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

  • 6/2020

   Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

  • 1/2021

   Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

  • 3/2021

   Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Lê Văn Thành

  Lê Văn Thành

  Thạc sĩ Quản lý kinh tế

  20/10/1962

  xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

  Tiểu sử

  • 7/2010

   Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

  • 12/2010

   Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại biểu HĐND thành phố khóa 14

  • 5/2014

   Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV. nhiệm kỳ 2010-2015

  • 12/2014

   Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016

  • 10/2015

   Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020

  • 6/2016

   Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

  • 10/2020

   Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Văn Thành.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Phạm Bình Minh

  Phạm Bình Minh

  Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao

  26/3/1959

  xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

  Chức vụ

  • Phó thủ tướng Chính phủ

  Tiểu sử

  • 1976

  • Sinh viên Đại học Ngoại giao tại Hà Nội

  • 1981

  • Cán bộ Vụ Đào tạo, Bộ Ngoại giao

  • 1982

  • Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh

  • 1986

  • Cán bộ rồi Tập sự cấp vụ, Vụ Các vấn đề chung, Bộ Ngoại giao

  • 1991

  • Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; sau đó học thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Mỹ

  • 1994

  • Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao

  • 1999

  • Đại sứ, Phó đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

  • 2001

  • Công sứ, Phó đại sứ Việt Nam tại Mỹ

  • 2003

  • Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (9/2006)

  • 2007

  • Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

  • 2009

  •  

  • 2011

   Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  • 2013

   Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  • 2016

   Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

  • 30/1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 31/1/2021

   Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị.

  • 7/4/2021

   Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao với ông Phạm Bình Minh

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Vũ Đức Đam

  Vũ Đức Đam

  Tiến sĩ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

  3/2/1963

  xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

  Chức vụ

  • Phó thủ tướng Chính phủ (từ tháng 11/2013)

  Tiểu sử

  • 1982

  • Lưu học sinh tại Vương quốc Bỉ

  • 1988

  • Cán bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu, Tổng cục Bưu điện

  • 1990

  • Chuyên viên Ban Phát triển kỹ thuật và Quan hệ đối ngoại, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

  • 1992

  • Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện

  • 1993

  • Phó vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện

  • 1994

  • Phó vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

  • 1995

  • Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ

  • 1996

  • Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Chính phủ

  • 1998

  • Trợ lý Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt

  • 2003

  • Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh

  • 2005

  • Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông

  • 2007

  • Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh

  • 2008

  • Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

  • 2010

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

  • 2011

   Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  • 8/2011

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  • 11/2013

  • 11/2013

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  • 1/2016

  • 1/2016

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

  • nay

  • 10/2019

  • Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

  • 7/2020

  • 30/1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Phan Văn Giang

  Phan Văn Giang

  Tiến sĩ Khoa học quân sự

  14/10/1960

  xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

  Chức vụ

  • Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

  Tiểu sử

  • 2010

   Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1

  • 2011

   Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng

  • 2014

   Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1

  • 1/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  • 4/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIITrung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

  • 5/2016

   Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

  • 9/2017

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 31/1/2021

   Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 8/4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với ông Phan Văn Giang.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Tô Lâm

  Tô Lâm

  Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

  10/7/1957

  xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  Chức vụ

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

  Tiểu sử

  • 1974

  • 1979

  • Sinh viên trường Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân.

  • 1979

  • 1988

  • Cán bộ Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

  • 1988

  • 1993

  • Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

  • 1993

  • 2006

  • Phó Cục trưởng; Cục trưởng Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

  • 2006

  • 2009

  • Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I - Bộ Công an. Tháng 4/2007 được phong hàm Thiếu tướng.

  • 2009

  • 08/2010

  • Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I - Bộ Công an. Tháng 7/2010 được phong hàm Trung tướng.

  • 08/2010

  • 01/2016

  • Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • 09/2014

  • Được phong hàm Thượng tướng

  • 01/2016

  • Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

  • 04/2016

  • Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

  • 01/2019

   Được phong hàm Đại tướng

  • 30/1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 31/1/2021

   Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Văn Hùng

  Nguyễn Văn Hùng

  Thạc sĩ Triết học

  20/4/1961

  xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Tiểu sử

  • 1997

   Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  • 2010

  • Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

  • 2015

   Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

  • 2016

   Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

  • 7/2020

   Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với ông Nguyễn Văn Hùng

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Phạm Thị Thanh Trà

  Phạm Thị Thanh Trà

  Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

  21/1/1964

  xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương

  Tiểu sử

  • 9/1985

  • Giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

  • 9/1987

   Cán bộ chỉ đạo chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

  • 9/1997

   Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

  • 12/1999

   Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

  • 11/2000

   Tỉnh ủy viên khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

  • 2/2002

   Tỉnh ủy viên khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên khóa VII, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

  • 1/2006

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

  • 4/2008

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011

  • 4/2011

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Yên Bái

  • 6/2014

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Bí thư Thành ủy Yên Bái

  • 5/2015

   Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

  • 10/2015

   Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

  • 1/2016

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011-2016

  • 6/2016

   Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 (đến 2/2017)

  • 9/2016

   Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

  • 9/2020

   Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  • 24/9/2020

   Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

  • 25/9/2020

   Bộ Chính trị điều động, phân công bà giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương, chỉ định tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

  • 30/1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 8/4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ với bà Phạm Thị Thanh Trà

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Thị Hồng

  Nguyễn Thị Hồng

  Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân tiếng Anh

  27/3/1968

  Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Tiểu sử

  • 1991

   Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 1993

   Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 1995

   Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 2008

   Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 2011

   Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 2012

   Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 2014

   Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương.

  • 11/2020

   Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Đào Ngọc Dung

  Đào Ngọc Dung

  Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật

  6/6/1962

  xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Tiểu sử

  • 1980

  • Phó bí thư Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

  • 1989

  • Trưởng ban Tổ chức Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh

  • 1991

  • 1992

  • Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà

  • 1995

  • 1996

   Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

  • 1997

   Bí thư Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

  • 2002

  • Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

  • 2005

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.

  • 2007

   Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

  • 2010

   Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

  • 2011

  • Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

  • 2016

   Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Lê Thành Long

  Lê Thành Long

  Tiến sĩ Luật quốc tế

  23/9/1963

  phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Tiểu sử

  • 1987

   Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp.

  • 2011

   Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

  • 2014

   Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

  • 2015

   Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

  • 2016

   Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  • 2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Thanh Nghị

  Nguyễn Thanh Nghị

  Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng

  12/8/1976

  phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Tiểu sử

  • 2006

   Giảng viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

  • 2008

   Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

  • 1/2011

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

  • 11/2011

   Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  • 3/2014

   Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

  • 10/2015

   Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

  • 2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  • 10/2020

   Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng với ông Nguyễn Thanh Nghị

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Trần Văn Sơn

  Trần Văn Sơn

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

  1/12/1961

  xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Tiểu sử

  • 20142009

   Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng)

  • 2014

   Thứ trưởng Bộ Xây dựng

  • 2015

   Bộ Chính trị điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015

  • 2020

   Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Trần Văn Sơn

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Hồng Diên

  Nguyễn Hồng Diên

  Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp

  16/3/1965

  xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  Tiểu sử

  • 1992

   Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh

  • 1996

   Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình

  • 2000

  • Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình

  • 2003

  • Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư, Thái Bình

  • 2007

  • Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

  • 2011

  • Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016

  • 2015

  • Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

  • 2016

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  • 2018

  • Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

  • 2020

  • Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  • 2021

  • Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương với ông Nguyễn Hồng Diên

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Kim Sơn

  Nguyễn Kim Sơn

  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn.

  18/11/1966

  xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

  Chức vụ

  • Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn.

  Tiểu sử

  • 1990

   Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

  • 4/1991

   Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn

  • 1996

   Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam

  • 3/1999

   Cán bộ giảng dạy Khoa Văn học; Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 2002

   Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 2003

   Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 2005

   Được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

  • 2006

   Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 2007

   Học giả nghiên cứu tại Học viện Harvard Yên Chinh, Mỹ

  • 2009

   Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

  • 2012

   Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 2/2016

   Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 6/2016

   Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 1/2019

   Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023

  • 8/2020

   Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo với ông Nguyễn Kim Sơn

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Lê Minh Hoan

  Lê Minh Hoan

  Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư

  19/1/1961

  xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Tiểu sử

  • 2004

   Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011

  • 2008

   Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  • 2010

   Phó Bí thư Tỉnh ủy (đến 4/2014), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004-2011

  • 2011

   Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

  • 2016

   Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011-2016

  • 9/2020

   Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ông Lê Minh Hoan

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Hầu A Lềnh

  Hầu A Lềnh

  Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

  22/6/1973

  xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  Tiểu sử

  • 8/1986

   Được tuyển dụng vào học thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Ấp Bắc, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Trường Quân sự tỉnh Yên Bái).

  • 20113/1991

   Học viên Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự.

  • 8/1995

   Công tác tại Cục 16 - Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng.

  • 8/2000

   Công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 3/2001

   Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 6/2004

   Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 5/2006

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 4/2010

   Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 10/2010

   Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 1/2011

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

  • 8/2015

   Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015.

  • 10/2015

   Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc.

  • 1/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

  • 3/2016

   Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

  • 2018

   Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • 9/2019

   Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử ông tiếp tục làm Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

  • 7/2020

   Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, ông tái đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với ông Hầu A Lềnh

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Trần Hồng Hà

  Trần Hồng Hà

  Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản

  19/4/1963

  xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Tiểu sử

  • 2008

   Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

  • 2010

   Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

  • 2016

   Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Huỳnh Thành Đạt

  Huỳnh Thành Đạt

  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý

  26/8/1962

  xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  Tiểu sử

  • 1987

   Cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

  • 7/1996

   Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chánh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  • 11/1996

   Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  • 8/2001

   Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  • 5/2004

   Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP

  • 10/2015

   Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  • 1/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  • 1/2017

   Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyễn Mạnh Hùng

  Thạc sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Viễn thông vô tuyến

  24/7/1962

  phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

  Tiểu sử

  • 1995

   Trưởng phòng đầu tư và phát triển Viettel

  • 2000

   Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội

  • 2005

   Phó TGĐ Tổng công ty Viễn thông Quân đội

  • 2012

   Nhận phong hàm Thiếu tướng

  • 2014

   Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel

  • 2016

   Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương

  • 6/2018

   Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel

  • 7/2018

   Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

  • 10/2018

   Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Văn Thể

  Nguyễn Văn Thể

  Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông.

  27/11/1966

  xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  Tiểu sử

  • 1989

   Kỹ sư xây dựng giao thông, cán bộ kỹ thuật Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư giao thông - thủy lợi huyện Tháp Mười.

  • 10/1992

   Trợ lý - Kế hoạch tổng hợp Phòng Giao thông công chánh huyện Tháp Mười.

  • 1/1995

   Trợ lý thiết kế Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

  • 11/1996

   Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp

  • 11/1998

   Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Quốc gia đường bộ Moskva

  • 8/2001

   Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng giao thông, tỉnh Đồng Tháp

  • 7/2004

   Tổ trưởng Tổ thẩm định Sở Giao thông vận tải; học Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  • 11/2005

   Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

  • 6/2010

   Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  • 8/2010

   Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

  • 10/2010

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

  • 1/2011

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng

  • 8/2012

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

  • 6/2013

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

  • 10/2015

   Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh ủy Sóc Trăng

  • 1/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016).

  • 7/2016

   Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải

  • 12/2017

   Kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Thanh Long

  Nguyễn Thanh Long

  Giáo sư, Tiến sĩ Y học

  3/9/1966

  xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Y tế

  Tiểu sử

  • 1995

  • Chuyên viên Vụ Y tế dự phòng

  • 12/2003

  • 5/2005

  • Trưởng phòng Kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS

  • 6/2005

  • 3/2008

  • Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

  • 3/2008

  • 11/2011

  • Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

  • 12/2011

  • 10/2018

  • Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế

  • 10/2018

  • 1/2020

  • Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  • 1/2020

  • Thứ trưởng Bộ Y tế

  • 3/2020

  • Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

  • 7/2020

  • Bí thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

  • 10/2020

  • Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia

  • 11/2020

  • Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

  • 1/2021

  • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Đoàn Hồng Phong

  Đoàn Hồng Phong

  Thạc sĩ Kinh tế

  2/1/1963

  thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định

  Tiểu sử

  • 1986

   Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

  • 10/1990

   Cán bộ Cục Thuế tỉnh Nam Hà.

  • 10/1995

   Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

  • 3/1997

   Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục Quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

  • 10/1999

   Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Nam Định (Do sáp nhập cơ quan).

  • 8/2001

   Phó Trưởng phòng Ngân sách xã, Sở Tài chính Nam Định.

  • 3/2002

   Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

  • 6/2003

   Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

  • 11/2005

   Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

  • 7/2008

   Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định.

  • 12/2009

   Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

  • 12/2009

   Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

  • 9/2010

   Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016.

  • 7/2014

   Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016.

  • 10/2015

   Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • 1/2016

   Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

  • 9/2020

   Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 1/2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 4/2021

   Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Đoàn Hồng Phong

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Nguyễn Chí Dũng

  Nguyễn Chí Dũng

  Tiến sĩ Kinh tế

  5/8/1960

  xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Tiểu sử

  • Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ, rồi Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • 2009

   Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

  • 2010

   Bí thư Tỉnh ủy

  • 2011

   Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

  • 2014

   Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • 2016

   Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • 2021

   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem quá trình công tác Danh sách

 • Hồ Đức Phớc

  Hồ Đức Phớc

  Tiến sĩ Kinh tế

  1/11/1963

  xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

  Tiểu sử

  • 1988

  • Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An

  • 1993

  • Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An.

  • 1994

  • Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

  • 1997

  • Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

  • 2000

  • Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

  • 2004

  • Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

  • 2007

  • Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011.

  • 10/2010

  • Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011.

  • 12/2010

  • Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016.

  • 3/2013

  • Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016.

  • 5/2013

  • Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

  • 10/2015

  • Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • 12/2015

  • Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016.

  • 1/2016

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

  • 4/2016

  • Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

  • 1/2021

  • Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • 6/4/2021

  • Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Hồ Đức Phớc

  • 8/4/2021

  • Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính với ông Hồ Đức Phớc

  Xem quá trình công tác Danh sách