Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước đạt 53.887 tỷ đồng

Đông Duy - 2023-05-23 11:24:06
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, sáng 23/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Bộ...