Hồ Đức Phớc
Bộ Tài chính đề xuất thêm gói hỗ trợ Covid-19 khoảng 24.000 tỷ
2021-07-25 18:34:04
Gói hỗ trợ mới về thuế, phí cho doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19 ước tính khoảng 24.000 tỷ đồng đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất. Bộ Tài chính...
Hai bộ trưởng làm phó trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia
2021-05-06 22:58:37
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia. Bộ trưởng Bộ...
Tân Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: ‘Sẽ thừa kế nền tảng sẵn có để tăng cường đổi mới’
2021-04-14 08:05:05
Là Bộ trưởng thứ 14 của Bộ Tài chính, ông Hồ Đức Phớc cho biết sẽ thừa kế nền tảng sẵn có để tăng cường đổi mới, hoàn thiện chính sách nhằm thu...
Ông Đinh Tiến Dũng trải lòng về 7 năm 318 ngày làm Bộ trưởng Tài chính
2021-04-13 21:25:19
“Nếu tính theo nhiệm kỳ, tôi công tác ở Bộ Tài chính 2 nhiệm kỳ. Còn tính theo năm là 9 năm gắn bó với ngành tài chính. Nếu tính đủ năm thì được 7 năm 318...
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và 3 lần tranh luận với ông Đinh Tiến Dũng về truy thu thuế
2021-04-08 21:12:39
Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Tân bộ trưởng Bộ tài chính Hồ Đức Phớc thời điểm còn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước là câu chuyện truy thu thuế...
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV
2021-03-04 12:41:49
Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kiểm toán Nhà nước vừa...
Đọc nhiều