Nguyễn Phú Trọng
“Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức sẽ không được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật...
Nhà lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản – V.I.Lênin từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản,...
Dạo gần đây có ý kiến băn khoăn việc một số lãnh đạo chủ chốt bị xử lý khiến cấp dưới khó tránh khỏi “tâm tư”, co thân thủ thế. Song thử hỏi, nếu...
Sáng ngày 23/06, nhân buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, có ý kiến cho rằng: Việc kỷ luật đồng loạt nhiều cán bộ, công chức, trong đó có...
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, câu nói của Hàn lâm viện sự, danh sĩ Thân Nhân Trung được ghi tạc vào bia ký cách đây trên 500 năm, nay vẫn vẹn nguyên ý nghĩa...
Tham quan thời nào cũng có và tham nhũng vẫn luôn là mối họa lớn với dân, với nước. Ngay từ rất sớm, các vị quân vương nước Việt đã xác định tham nhũng...
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, lịch sử ghi nhận những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới với những suy nghĩ tiên phong, “xé rào”, phá...
Bài chọn lọc