Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng

2019-07-12 14:00:50
Sáng nay, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2019, trong đó có các cuốn về đấu tranh phòng chống tham nhũng...