+
Aa
-

Ra mắt sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng

12/07/2019 14:00

Sáng nay, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần thứ nhất năm 2019, trong đó có các cuốn về đấu tranh phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm.

Nhằm hệ thống hóa chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, giúp các ngành, các cấp, địa phương, tổ chức Đảng và nhân dân quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng
Lễ công bố sách

Cuốn sách gồm 31 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ sau Đại hội Đảng lần thứ 11, nhất là từ Đại hội 12 đến nay.

Cuốn sách được sắp xếp làm 2 phần. Phần thứ nhất: Một số bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Phần thứ hai: Phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại một số phiên họp Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng.

Ra mắt sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng
Cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng 

Trong những năm qua, công tác phòng chống, tham nhũng ở nước ta diễn ra quyết liệt và đạt được nhiều kết quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp, các ngành và đặc biệt ngành công an.

Nhằm làm rõ hơn lý luận chung về tham nhũng và các hoạt động của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, NXB giới thiệu cuốn sách “Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” của Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Cuốn sách phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Ra mắt sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng
Ra mắt sách của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về đẩy lùi tham nhũng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do báo Nhân dân tuyển chọn.

Các đại hội và hội nghị TƯ của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2018 của PGS Lê Mậu Hãn, TS Võ Văn Bé.

Chùm sách về học tập Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của TS Nguyễn Hồng Chuyên.

Bộ Niên giám khoa học năm 2018 của Hội đồng Lý luận TƯ.

Mỹ Lai: Việt Nam, 1968-Nhìn lại cuộc thảm sát của tác giả Howard Jone.

Đường thời đại của tác giả Đặng Đình Loan và một số cuốn sách khác.

(Theo Vietnamnet)

Bài mới
Đọc nhiều