Phạm Thị Thanh Trà
14 bộ ngành thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ
2020-12-30 18:21:21
14 cơ quan Trung ương và 22 địa phương đã thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở và cấp phòng với tổng cộng 139 vị trí. Thứ...
Hãy thôi “nghe hơi nồi chõ” bẻ lái công tác sắp xếp nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương
Thế Khoa - 2020-10-07 14:51:00
Đến hẹn lại lên, khi Đại hội Đảng toàn quốc chuẩn bị được tiến hành, thì các trang mạng, đối tượng cơ hội chính trị ngay lập tức lợi dụng sự kiện...
Nguyên Bí thư Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ
2020-09-25 14:20:03
Bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định trên có hiệu...
Đọc nhiều