Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Công Thương: Dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ được trong vài ngày

2022-03-16 12:07:08
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ kiến nghị tăng dự trữ xăng dầu quốc gia. Ngoài ra, nếu giá xăng tiếp tục tăng thì có thể tính đến việc giảm thêm...