Hầu A Lềnh
Thay đổi người ứng cử Quốc hội khóa 15 của T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2021-03-11 16:11:13
Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không còn trong danh sách giới thiệu. Người thay thế là bà Trương Thị Ngọc...
Không cản trở người ngoài Đảng tự ứng cử Quốc hội
2021-03-01 09:53:02
Tất cả các khóa bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp từ trước đến nay không cản trở gì những người tự ứng cử, vì đây là quyền của công dân. Ông Hầu...
Đọc nhiều