Moody’s
Moody’s vừa giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 và nâng triển vọng từ tiêu cực lên tích cực. Trước đó vào cuối 2019, Moody’s đánh...
Ngày 18/3 vừa qua, hãng Dịch vụ Nhà đầu tư Moody’s (Moody’s Investors Service, gọi tắt là Moody’s) đã khẳng định Chính phủ Việt Nam là tổ chức phát hành dài...
Việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (Moody’s) hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam, dù đã bị Bộ Tài chính phản bác là “không xác đáng”...
Bài chọn lọc