cuu chien binh

Người cựu binh 6 năm vớt rác, nhặt kim tiêm trên kênh Sài Gòn

2020-11-03 06:09:55
Mưa lớn, nước kênh dâng đen ngòm, rác thải theo dòng nước kéo vào nhà dân. Thấy vậy, người cựu chiến binh tình nguyện vớt rác, nhặt kim tiêm, khơi dòng kênh...
Nói về chuyện Hội cựu chiến binh huyện Châu Thành cấp nhà “nghĩa tình” (hay là nhà “tình nghĩa”) cho ông Lê Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND, Uỷ viên thường...
“Bác Hồ sinh năm bao nhiêu?” – “1945 ạ! À không…không… 1969 ạ!”. Vâng, đó là thế hệ chúng tôi, một thế hệ mà người ta gọi là “Thế hệ chỉ biết...
Bài chọn lọc