con hổ châu á

“Lần này, Việt Nam lại chiến thắng!”

Tuệ Ngô - 2022-10-25 13:41:19
Với tiêu đề “Lần này, Việt Nam lại chiến thắng”, trang Et-China của Trung Quốc đã có bài viết khen ngợi Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng...