chu tich nuoc
Hôm nay ngày 21/5, Quốc hội tiếp tục họp tại hội trường, thảo luận danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, thảo luận Luật Đường bộ, dự...
Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch...
Ngày 23.2, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là nhiệm...
Văn phòng Chủ tịch nước đã thông báo về việc Chủ tịch nước phê chuẩn Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng, được Quốc hội chấp thuận trong kỳ...
Một mùa xuân nữa đang đến sau một năm đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách. Những biến động rúng động địa chính trị thế giới, cuộc khủng hoảng...
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người “tâm phục, khẩu phục”, khuất phục được tội phạm,...
Đến dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng định hướng sự phát triển của công...
Bài chọn lọc