Chính phủ

Chính phủ ban hành 4 phương pháp định giá đất mới

2024-02-06 09:21:48
Ngày 25/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2024/NĐ-CP về quy định mới về định giá đất, thay thế cho Nghị định 104/2014/NĐ-CP. Theo đó, 4 phương pháp định...