biên giới campuchia

Thương người xa xứ long đong…

2020-12-06 15:19:35
Để phòng dịch COVID-19, toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia đã được canh giữ rất nghiêm ngặt nhưng ngoài biện pháp cứng rắn, người Việt muốn...