Ban chỉ đạo COVID-19
Wall Street Journal: “Thế giới nên nhìn về Việt Nam!”
Bảo Trâm - 2020-10-14 10:46:54
Vừa qua, trang Wall Street Journal đã có bài viết tổng hợp ý kiến từ hàng loạt các chuyên gia y tế để nói về hành động ngăn chặn dịch một cách vô cùng nhanh...
Xuất hiện tâm lý chủ quan, cảnh báo 4 nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19
2020-09-24 22:29:17
Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất nhận định nguy cơ lây nhiễm lớn nhất từ đối tượng nhập cảnh hợp pháp, không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, giám...
Đọc nhiều