Cộng đồng
Một số chiến công trong đấu tranh chống phản động của lực lượng Công an nhân dân (phần 4)
Bảo An - 2020-08-11 18:46:20
Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, làm lòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gin trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công...
Một số chiến công trong đấu tranh chống phản động của lực lượng Công an nhân dân (phần 2)
Bảo An - 2020-08-11 18:34:58
Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, làm lòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gin trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công...
Đừng mượn cớ chia rẽ mối quan hệ giữa Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng
Hải Anh - 2020-08-11 18:27:16
Đến hẹn lại lên, cứ gần đến ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, các đối tượng, tổ chức phản động lại ra sức tìm mọi cách để chống phá, làm xấu...
Từ Cách mạng tháng Tám: Kỳ vọng một cuộc “cách mạng trong thời kỳ đổi mới”!
sông trà - 2020-08-11 18:19:43
Tất cả những thành tựu trong suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám...
Giữ vững danh dự, là “người đày tớ” thực sự trung thành của nhân dân
Bảo An - 2020-08-11 18:19:09
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, điều tra một số vụ án là thông tin thu hút được đông đảo...
Đọc nhiều

Video

Ảo tưởng về “bàn cờ chính trị” trên mạng xã hội
Bảo An - 2020-08-11 18:01:42
Trong bối cảnh Đại hội XIII của Đảng đang đến gần, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị liên tục lợi dụng thông tin, xuyên tạc tình hình, vu khống lãnh...
Nghĩ về công tác dân vận trong đại dịch Covid-19
Hải Anh - 2020-08-11 17:57:19
Một xã hội muốn phát triển phải có sự đồng sức đồng lòng của cả hệ thống nhà nước, của Đảng với nhân dân. Chính vì vậy mà trong quá trình lãnh đạo cách mạng,...
Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Đức Chung
2020-08-11 17:30:44
Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Đức Chung được lập lại trật tự cách cứng rắn theo đúng kiểu chỉ huy của tướng Công An. Ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ...
Chân dung vị Đại tướng khi qua đời vẫn không có một ngôi nhà
2020-08-11 12:14:22
Nhân chuyện nhà cửa nhiều quan chức ngày nay không muốn trả lại nhà sau khi nghỉ hưu, xin gợi nhớ chân dung một vị Đại Tướng dùng cả cuộc đời chiến đấu cho Tổ...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM