Anh Tám Cò
Cuộc cách mạng màu đổi “sản phẩm” của Thủ đô “dân chủ”
17:10 08/01/2021 | Thế giới
Hai chục năm về trước, ở xứ Gruzia xảy ra một cuộc “cách mệnh”, thế là ngay tắp lự người ta – tức mấy “đồng chí” Đông Âu ngày xa xưa ấy – đã...
Đa cấp phản động “Triều Đại Việt” lừa đảo thế nào?
17:13 06/01/2021 | Phản bác
Tối muộn ngày 5/1, Bộ Công an phát đi thông báo chính thức về tổ chức khủng bố “Triều Đại Việt”, cầm đầu bởi “Tổng tư lệnh” lưu vong Ngô Văn Hoàng...
Đọc nhiều