xung đột Nga – Ukraine

Khủng hoảng lương thực tạo ra quyền lực mềm cho Việt Nam

Huy Hoàng - 2022-06-16 15:35:17
Trước khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra, cụm từ “khủng hoảng lương thực” chỉ thường được nhắc tới ở thì tương lai. Nhưng bây giờ, tình trạng mất an...