Osin Huy Đức

Osin Huy Đức – Một thợ khóc mướn chuyên nghiệp

2021-01-20 18:28:07
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trương Huy San (Osin Huy Đức) đã viết một bài đẫm nước mắt để khóc thương cho Nguyễn Thị Mai Anh, vợ cố Tổng thống...