Nguyen Thi Quyet Tam
Thời gian chiến tranh, chúng ta đã được nghỉ nhiều như thế. Giờ  chỉ quy định 10 ngày/năm, như vậy phải chăng là phú quý giật lùi?Chiều 23/10 vừa qua, các Đại...
Tại nghị trường Quốc hội, ĐB Vũ Tiến Lộc cho rằng, việc tăng giờ làm bình thường lên bình thường 48 giờ/tuần và tăng giờ làm thêm lên đến 400 giờ/năm...
Bài chọn lọc