Luật

Tránh tiêu cực, tham nhũng và xin – cho trong xây dựng luật”

2024-03-26 09:23:52
Trong xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, tránh xung đột. Đặc biệt các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn...
Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10 cho phép phạt từ 500.000 đến một triệu đồng với hành vi bán, cung cấp rượu, bia cho người dưới 18 tuổi. Đây...
Quốc hội đề nghị kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc không hoàn thành nhiệm vụ, phải lùi, rút dự án, dự thảo luật ra khỏi chương...
Nhấn mạnh việc luật không đảm bảo chất lượng là do khâu thực hiện chứ không phải do quy trình, Chủ tịch Quốc hội nêu tình trạng có bộ khư khư giữ quyền...
Trong bối cảnh công cuộc phòng chống tham nhũng được tiến hành ngày càng mạnh mẽ “không có vùng cấm” cùng nhìn lại luật hồi tỵ. Bối cảnh nay có nên áp...
Bài chọn lọc