+
Aa
-
like
comment

Tránh tiêu cực, tham nhũng và xin – cho trong xây dựng luật”

26/03/2024 09:23

Trong xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, tránh xung đột. Đặc biệt các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn lực của đất nước, tránh lãng phí, tiêu cực.
Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3, ngày 25/3.

Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về: Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sửa đổi); Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản.

Các đại biểu cũng thảo luận về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội, TPHCM và tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ về chuyên đề pháp luật ngày 25/3 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với cho ý kiến vào từng nội dung các dự thảo xây dựng luật, nghị quyết, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các thành viên Chính phủ, nhất là các bộ, ngành chủ trì xây dựng, rà soát lại nội dung các dự thảo luật, nghị quyết nhằm bảo đảm tính phù hợp và thể chế hóa tối đa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề liên quan.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp giữa các luật, nghị quyết với các luật, quy định đã ban hành, tránh xung đột, mâu thuẫn. “Đặc biệt, các luật, nghị quyết phải khai thác tối đa nguồn lực của đất nước; tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tránh xin – cho”, người đứng đầu Chính phủ lưu ý.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành khi xây dựng luật phải làm rõ những nội dung cần bãi bỏ, cần bổ sung, hoàn thiện hoặc các nội dung mới.

Ông quán triệt luật phải được xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm các thủ tục hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đối tượng có tác động; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong quá trình xây dựng luật, nghị quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tránh tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng luật (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế.

Trước đó, cho ý kiến vào dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (sửa đổi), Chính phủ thảo luận về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế; giải pháp, thiết kế phòng cháy, chữa cháy đối với công trình cải tạo; trách nhiệm thẩm tra, thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy…

Tại dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các thành viên Chính phủ làm rõ tính chất, vai trò của các loại quy hoạch đô thị và nông thôn; phân loại đô thị gắn với quy mô, tính chất đô thị; mở rộng đối tượng lập quy hoạch không gian ngầm; phân cấp, phân quyền trong quy hoạch đô thị và nông thôn…

Về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, Chính phủ thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau như phạm vi điều chỉnh đối với quản lý hoạt động chế biến khoáng sản; phân cấp, phân quyền quản lý khoáng sản; phân nhóm khoáng sản và phân cấp trong cấp phép khai thác khoáng sản; quy định về việc Nhà nước đầu tư khai thác các khoáng sản chiến lược, quan trọng, có giá trị kinh tế cao, nhu cầu sử dụng lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sửa đổi (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đối với Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hà Nội, TPHCM và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, các đại biểu cho rằng việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết là hết sức cần thiết.

Việc này nhằm phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan Nhà nước.

Các thành viên Chính phủ cho rằng Nghị quyết cần quy định cụ thể các tiêu chí để lựa chọn các phòng tư pháp tham gia thí điểm; trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp tra cứu xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp…

Về Đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), các thành viên Chính phủ cho rằng, việc sửa đổi Luật nêu trên là hết sức cần thiết nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Bài mới
Đọc nhiều