Cộng đồng kinh tế ASEAN

Định hướng 3 cùng của Thủ tướng

Hạ Băng - 2023-05-11 09:28:26
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu định hướng “Ba cùng” với các doanh nghiệp nhằm tạo bứt phá cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 10/5...
Hậu Covid-19, kinh tế của toàn cầu trong những ngày qua đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ, đặc biệt là khi Tổng thống Trump tuyên bố dịch chuyển các doanh...
Bài chọn lọc