AK-47

Nguyên nhân Liên Xô chọn AK-47 và bán công nghệ súng trường SKS cho Trung Quốc

2021-10-25 09:24:55
Trung Quốc đã tạo ra hàng triệu bản sao của súng trường SKS và đặt tên cho chúng là “Type 56”. Cả súng trường AK-47 và súng trường bán tự động SKS hay còn...
Phiên bản súng tiểu liên AK-47 “hiếm có” này hiện vẫn được Lục quân Việt Nam sử dụng khá phổ biến trong nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Súng...
Bên cạnh việc chế tạo súng trường tấn công Galil ACE, Việt Nam tích cực thực hiện nâng cấp, cải tiến trên những khẩu AK-47 đã cao tuổi. Hiện nay xu hướng của...
Bài chọn lọc