Biển đảo

30 năm nhà giàn DK1: Còn người, còn nhà giàn

2019-07-06 18:33:13
Giọt nước mắt rơi vì nỗi đau mất người thân, mất đi người đồng đội kề vai sát cánh vẫn chảy dài suốt 30 năm qua nhiều thế hệ. Nước mắt người ở...