Võ Văn Thưởng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục theo dõi thật sát, nắm chắc tình hình, dự báo chuẩn để có chủ trương đúng, kiên định những vấn...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng cần đẩy mạnh tu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để nông sản Việt Nam phải được...
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 50 về công tác quy hoạch cán bộ; trong đó có nêu rõ cơ cấu, tiêu chuẩn,...
Trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội lần thứ XI, Hội Nhà báo Việt Nam, diễn...
“Việc tắt tiếng bài Quốc ca là sai lầm, một vi phạm phải xử lý. Và xử lý cái đó, đồng thời phải xử lý tới gốc của vấn đề”, ông Võ Văn Thưởng...
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong muốn với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được, các cán bộ đã nghỉ chế độ sẽ tiếp tục đóng góp để công...
Trả lời ý kiến cử tri ngày 23-11 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Võ Văn Thưởng cho biết đang hướng tới xây dựng cơ chế để cán bộ không dám, không...
Quyết định 35 vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành về quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban...
Bài chọn lọc