Võ Văn Thưởng

Lãnh đạo xin thôi chức vụ: Cần sớm hơn nữa!

Thành An - 2024-04-08 15:29:42
Việc một số cán bộ, lãnh đạo thời gian qua có đơn xin thôi chức vụ khi có trách nhiệm đối với các sai phạm của bản thân hoặc của cấp dưới đã cho thấy...
Đến dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng định hướng sự phát triển của công...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng vấn đề đáng ghi nhận trong năm 2023 là đối ngoại rất sôi động, phong phú, thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch nước...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đoàn kết mà không có dân chủ là đoàn kết “xuôi chiều”, còn không lắng nghe các ý kiến khác nhau là đoàn kết “một...
Việt Nam – Nhật Bản đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong...
Sau 50 năm làm bạn, từ “nhận nhiều hơn trao”, kinh tế Việt Nam dần song hành với Nhật, cùng hướng đến nhiều “quả ngọt” chung. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng...
Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày...
Trong những năm qua, nền ngoại giao của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy nhiên,...
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn lại lời của nhà khoa học Albert Einstein về thay đổi tư duy. Chủ tịch...
Bài chọn lọc