Trung Quốc

Trung Quốc cài phần mềm gián điệp lên điện thoại của khách du lịch

2019-07-03 09:47:05
Khách được yêu cầu giao điện thoại cho nhân viên hải quan và sẽ bị cài chương trình giám sát lên các máy Android hoặc quét dữ liệu với iPhone. Người nước ngoài...