quan liêu

Đã đến lúc kêu gọi trách nhiệm xã hội từ công bộc của dân

2020-11-30 08:18:31
Trong thời buổi dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát, thiên tai diễn biến phức tạp, lao động trong khu vực nhà nước đang có lợi thế về bảo đảm công ăn...
Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn...
Bài chọn lọc