long yeu nuoc

Lòng yêu nước không phải để câu like

Công Luân - 2023-07-26 10:12:32
Có thể nói chưa bao giờ tinh thần bảo vệ chủ quyền dân tộc lại dâng cao mạnh mẽ đến như vậy. Đó là việc lên án mạnh mẽ những bộ phim, trang web có sử...
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lòng yêu nước nồng nàn là nét đặc trưng, là sức mạnh vô địch giúp dân tộc Việt Nam...
“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào ghềnh đá” – Đã từ bao đời nay biển đảo quê hương luôn là một phần máu...
Hành động xâm phạm chủ quyền của nhà cầm quyền Trung Quốc ở bãi Tư Chính thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế nước ta một lần nữa lại khơi dậy ý thức...
Bài chọn lọc