kinh tế suy thoái

Khó khăn hay cơ hội cho ASEAN khi châu Âu suy thoái?

Tuệ Ngô - 2022-09-20 15:03:59
Liên minh châu Âu (EU) từng được một số học giả mô tả như một “siêu cường mới nổi” do ảnh hưởng toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí hậu,...