hợp tác kinh tế

Hợp tác kinh tế đóng vai trò nòng cốt trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

2021-06-30 18:32:23
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng từ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ về...
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, tiềm năng và nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông-châu Phi còn rất lớn và đa dạng. Tại hội nghị “Gặp...
Bài chọn lọc