Fukushima

11-3 của 10 năm trước: Ngày đại họa khiến trục Trái Đất bị nghiêng nặng nề

Bảo Trâm - 2021-03-11 13:05:40
Vào ngày 11-3-2011, một trận động đất có cường độ 9-9,1 làm rung chuyển ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc của Nhật Bản, tạo ra một cơn sóng thần cướp đi...