dự án chậm tiến độ

Khi Chính phủ tháo gỡ nút thắt mang tên “chậm tiến độ”

Minh Thanh - 2022-08-19 13:57:38
Chính quyền địa phương là cầu nối đặc biệt quan trọng giữa Nhà nước và người dân. Họ cũng chính là người trực tiếp đưa các chính sách vào trong thực tiễn...