điện than
“Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch rút lui khỏi nhiệt điện than được không?”
2020-09-16 14:54:17
Nhiều địa phương từ chối điện than, một số Đại biểu Quốc hội hỏi có “rút lui khỏi điện than được không?”. Dù chưa khẳng định thoái lui khỏi điện...
Đọc nhiều