dien bien hoa binh
Phía sau những phúc trình báo cáo của USCIRF
2020-09-29 09:25:18
Hoạt động của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) trong vai trò là tổ chức theo dõi, giám sát vấn đề tự do tôn giáo quốc tế và có quyền triệu tập...
Nhận thức rõ các thách thức để nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng
2020-09-14 10:32:42
Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại đối với đất nước ta; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, được nhân...
Cách mạng Tháng Tám và ý nghĩa của độc lập, tự do
2020-08-17 06:05:38
Cách mạng Tháng Tám (CMT8) có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài...
Tổ chức khủng bố Việt Tân lại “bẻ lái” vụ án Châu Văn Khảm
2020-06-22 11:09:30
Mặc dù thông tin đã rõ ràng, khách quan, minh bạch nhưng vụ án Châu Văn Khảm vẫn là tiêu điểm để tổ chức khủng bố Việt Tân tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục...
Lợi ích nhóm trong báo chí hôm nay – nhận diện, giải pháp đấu tranh
2020-06-22 08:15:20
Quan tâm đến lợi ích là thuộc tính của con người vì đó là bản năng sinh tồn. Đứa bé chưa có ý thức nhưng đã có hành vi bảo vệ bầu sữa mẹ. Thực ra lợi...
Cảnh giác với các chiêu trò “chạy phiếu bầu”
2020-06-04 06:29:07
Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc bầu ban chấp hành (cấp ủy) tại đại hội đảng các cấp, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019,...
Động cơ vào Đảng – đừng là con rối trong tay ai
2020-04-30 06:23:02
Trong khí thế của ngày 30-4 hôm nay, chợt nghĩ về tương lai của đất nước trên vai thế hệ trẻ. Từ kiếp lầm than của một dân tộc bị bóc lột đến tàn nhẫn...
Ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
2020-01-03 09:15:04
Nhờ sự hà hơi, tiếp sức, xúi giục của những kẻ thù địch và những phần tử phản động lưu vong, thời gian qua, đặc biệt là vào dịp lễ, tết, kỷ niệm các...
Chống ‘diễn biến hòa bình’: Bản chất âm mưu ‘phi chính trị hóa’ quân đội
2019-12-27 10:50:07
Một thủ đoạn nguy hiểm hiện nay do các thế lực thù địch đang thực hiện là “phi chính trị hóa” quân đội nhằm làm quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng,...
Không để bảo thủ trở thành “sợi dây” trói buộc sự tiến bộ
2019-12-26 09:17:10
Không chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia, dân tộc, tư tưởng bảo thủ được xem là một rào cản lớn, một “sợi dây” trói buộc sự vận động, phát triển...
Bóc trần thủ đoạn ngụy tuyên truyền của thế lực “mới mà không mới”
sông trà - 2019-12-25 17:35:12
Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch suy cho cùng là do đối nghịch về tư tưởng chính trị, lợi ích cá nhân “át” đi lợi ích dân tộc – đất...
Lười học, ngại học lý luận chính trị – căn bệnh nguy hiểm
2019-12-23 06:42:46
Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con...
Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng
2019-10-01 06:10:13
Ngày 23-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác...
Đọc nhiều