dien bien hoa binh
Chống ‘diễn biến hòa bình’: Bản chất âm mưu ‘phi chính trị hóa’ quân đội
2019-12-27 10:50:07
Một thủ đoạn nguy hiểm hiện nay do các thế lực thù địch đang thực hiện là “phi chính trị hóa” quân đội nhằm làm quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng,...
Không để bảo thủ trở thành “sợi dây” trói buộc sự tiến bộ
2019-12-26 09:17:10
Không chỉ ở Việt Nam mà với mọi quốc gia, dân tộc, tư tưởng bảo thủ được xem là một rào cản lớn, một “sợi dây” trói buộc sự vận động, phát triển...
Bóc trần thủ đoạn ngụy tuyên truyền của thế lực “mới mà không mới”
sông trà - 2019-12-25 17:35:12
Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch suy cho cùng là do đối nghịch về tư tưởng chính trị, lợi ích cá nhân “át” đi lợi ích dân tộc – đất...
Lười học, ngại học lý luận chính trị – căn bệnh nguy hiểm
2019-12-23 06:42:46
Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con...
Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng
2019-10-01 06:10:13
Ngày 23-9-2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công...
Chống “diễn biến hòa bình” – Vai trò xung kích của các cơ quan báo chí CAND
2019-06-22 07:24:51
Ðấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Ðảng, Nhà nước và nhân dân, chống phá lợi ích quốc gia,...
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí
2019-06-20 06:04:22
Là tiếng nói của Đảng, của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân, 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp...
Bản chất của cái gọi là “Chương trình Cấp phát nhà miễn phí” và “Chiến dịch Trưng cầu dân ý”
2019-06-19 06:07:35
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã ngăn chặn và...
Bản chất cái gọi là “Học bổng xã hội dân sự VOICE”
2019-06-11 09:14:17
Những ngày gần đây, trên một số trang truyền thông của các tổ chức phản động, chống đối đang tích cực lan truyền cái gọi là “Học bổng xã hội dân sự...
Vạch trần âm mưu “chính trị hóa” các vụ án hình sự của thế lực thù địch
2019-06-04 16:10:41
Từ những vụ án đơn lẻ, các vụ án hình sự, các thế lực thù địch đã thổi phồng, xuyên tạc, lái vụ việc sang hướng có liên quan tới chính trị, rồi quy...
Bóp méo, xuyên tạc các vụ án hình sự
2019-06-03 06:30:45
Một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch thường áp dụng khi thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, đó là ‘chính trị hóa’ các vụ án...
USCIRF Hoa Kỳ tiếp tục xuyên tạc vấn đề tôn giáo ở Việt Nam
2019-05-06 09:56:46
Ngày 29-4, tại Washington DC, Ủy Hội quốc tế Hoa Kỳ về tôn giáo (USCIRF) đã công bố Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới, trong đó đã đưa ra những...
Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc
2019-05-02 09:48:47
(Vạch trần thông tin sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử về ngày 30-4-1975) – Trước tình hình, hoạt động của các thế lực thù địch và...
Đọc nhiều