Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII

30/11/2020 14:12

Cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 1
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 2
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 3
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 4
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 5
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 6
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 7
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 8

 

Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 1
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 2
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 3
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 4
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 5
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 6
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 7
Chống xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII - ảnh 8

PV/VTC

Video