đầu tàu kinh tế

Thúc đẩy trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trong chiến lược kinh tế xanh

Bích Vân - 2023-09-15 14:16:00
Việc đẩy nhanh xây dựng đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế là cần thiết trong lộ trình xây dựng chiến lược tăng trưởng...
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt tăng trưởng 0,7% so cùng kỳ năm 2022, đầu tàu kinh tế cả nước đang mất dần động lực. Đà phát triển như vậy cần nhanh chóng...
Bài chọn lọc