đảng viên

Đảng viên tiên phong đóng góp phát triển đô thị

2020-06-18 06:18:20
Phát huy vai trò đảng viên đi trước, đảng bộ và nhân dân huyện Hoài Nhơn đã khơi dậy được sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất, kết hợp với khai thác...
Trước mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, không ít cán bộ, đảng viên còn đủ điều kiện tái cử chỉ lo giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây...
“Cần, kiệm, liêm, chính” những giá trị này như chiếc dây neo giữ cho tâm hồn, phẩm giá cán bộ, đảng viên không bị chòng chành, chao đảo trước những cơn...
Mấy ngày qua, dân tình ngã ngửa khi đọc được những dòng chia sẻ ngọt như rót mật vào tai của tiểu thư Thảo dành cho bố của mình là ông Nguyễn Mạnh Thắng,...
Bài chọn lọc