Đại hội đảng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi cho rằng với kết quả, thành tựu đã đạt được, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang là hình mẫu cho phong trào...
Chuyên gia nhận định Đại hội XIII tiếp tục cho thấy sự nhất quán cần thiết về đường hướng của Đảng để chèo lái Việt Nam vượt qua thách thức. Thay mặt...
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tại phiên bế mạc Đại hội XIII, đồng chí...
“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước...
Hiện nay, nhiều đối tượng cơ hội chính trị đang tung ra những thông tin, luận điệu tiêu cực, sai trái, xấu, độc, hại trên mạng xã hội nhằm chống phá Đảng,...
Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sáng nay 31-1 đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm...
Trang AA Canada vừa qua đã có bài viết nói về sự kiện chính trị quan trọng tại Việt Nam, Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, trang AA cũng nhận định Việt...
Tối muộn hôm nay, 30/1, Đại hội XIII đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Niềm vui đến với nhiều đại biểu sau khi nghe công bố...
Bài chọn lọc