chống phá

Lại vẫn chiêu trò lợi dụng dịch bệnh để chống phá

Bảo An - 2021-11-10 16:24:10
Với sự phát triển mạnh mẽ mạng xã hội, mỗi người dân đều có cơ hội tham gia vào quá trình sản xuất, tạo ra thông tin. Bên cạnh việc giám sát, phản biện...
Những ngày qua, lợi dụng sự việc biểu tình tại Cuba, các thế lực thù địch, phản động đã phát tán tài liệu sai trái, kích động nhằm tạo ra sự bất ổn về...
“Nếu không có chuyện thì chúng ta dựng chuyện” (If it not happen then make it happen), là phương châm mỗi khi cần tác động tiêu cực, thậm chí làm thay đổi thể chế...
heo tuyến bài “Chân dung đối tượng”, kỳ trước Cánh Cò đã có bài viết vạch trần đối tượng Nguyễn Đình Thắng. Kỳ này, tiếp tục là chân dung đối tượng...
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu vẫn đang tiếp tục các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc...
Càng đến gần ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị càng đẩy mạnh các hoạt động xuyên tạc về công tác bầu cử...
Trong lúc các cơ quan chức năng đang dốc sức chuẩn bị cho Ngày hội lớn của toàn dân, thì các thế lực thù địch lại bằng mọi chiêu bài, thủ đoạn nhằm phá...
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là kiện toàn các chức danh chủ chốt của Nhà nước. Lợi dụng vấn đề này, các đối...
Để cổ xúy cho số chống đối trong nước tích cực hoạt động, ngoài nguồn kinh phí hậu thuẫn thường xuyên, các thế lực thù địch còn thông qua các hình thức...
Bài chọn lọc