Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979
41 năm đã trôi qua nhưng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc những ngày tháng 2-1979 vẫn là dấu mốc...
Bài chọn lọc