biên chế
Chả nhẽ chúng ta cứ mãi đi làm ô sin, hái dâu, trồng cỏ…
2020-08-04 08:26:07
‘Rõ ràng chúng ta vẫn loanh quanh với chuyện làm như thế, ăn như thế’, ông Phạm Minh Huân đối thoại trên Nông nghiệp Việt Nam. Chả nhẽ chúng ta cứ mãi...
Bỏ viên chức suốt đời: Xoá bỏ suy nghĩ cứ vào được nhà nước là ổn định
2020-07-08 09:19:48
Từ 1-7, viên chức sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn, “xoá bỏ suy nghĩ cứ vào được nhà nước là ổn định hoàn toàn”, theo đại diện Bộ Nội vụ. Từ...
Luật mới, nhưng vẫn có viên chức biên chế suốt đời
2020-07-06 11:24:33
Trong con mắt người dân, một khi đã là cán bộ, công chức hoặc viên chức thì không lo mất việc như ở doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tư. Biên chế là một...
Bỏ biên chế suốt đời, bỏ luôn tư duy “tầm gửi”
Han Cao - 2020-07-05 18:13:58
Bỏ biên chế suốt đời cũng là bỏ tư duy “tầm gửi” cố hữu Trước thông tin sẽ bắt đầu bỏ biên chế suốt đời với viên chức từ ngày 1/7/2020, nhiều...
Bắt đầu bỏ biên chế “sáng cắp ô đi tối cắp ô về”
Diệu Hương - 2020-07-02 18:18:58
Bắt đầu từ 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm...
Bỏ biên chế dài hạn người khóc kẻ cười
Đỗ Mạnh - 2020-06-29 18:05:59
Kể từ ngày 1/7/2020 Luật Cán bộ và viên chức sửa đổi thì hợp đồng không xác định thời hạn chỉ còn áp dụng với 3 trường hợp sau: Viên chức được tuyển...
Từ trạng thái ‘bình thường mới’ nghĩ về quản trị quốc gia
2020-06-01 08:01:56
Trạng thái cũ không thể tự chuyển biến thành trạng thái mới được. Nó cần một tư duy phát triển mới. Báo cáo tại Quốc hội trong phiên họp tháng 5/2020, Thủ...
Sáp nhập các huyện, xã: Được gì và mất gì?
2020-05-10 13:38:38
Việc sáp nhập huyện, xã giúp giảm hàng chục ngàn cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, qua đó giúp giảm chi ngân sách hàng ngàn tỷ đồng....
Ông Triệu Tài Vinh ‘hiến kế’ cho đất nước cách tinh giản biên chế
2020-04-08 10:01:26
Theo ông Triệu Tài Vinh, không nhiều người lựa chọn bước vào “vùng xám” để làm những việc tốt cho cái chung, vì không có thêm thu nhập và cơ hội thăng...
Biên chế suốt đời, phụ cấp thâm niên sẽ không còn tồn tại
2020-01-12 08:17:02
Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cán bô, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ nhà giáo. Ngày 1-7-2020 là...
Bộ Công an không đồng tình để VKSND tối cao giám định tư pháp
2020-01-10 18:12:45
Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an không đồng tình với đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao. Thảo luận dự luật...
Bỏ biên chế suốt đời – Quyết định sáng suốt của Quốc hội
Diệu Hương - 2019-11-29 16:48:05
Vừa qua, với 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức được...
Lời hứa và trách nhiệm của Bộ trưởng trước Quốc hội, cử tri
2019-11-08 15:45:39
Hôm nay (07/11), Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV có nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đó là: chất vấn và trả lời chất vấn (CV&TLCV). Đánh...
Đọc nhiều