biên chế

Tổng biên chế cho 5 năm tiếp theo sẽ được Bộ Chính trị quyết định

2021-11-26 08:19:31
Lần đầu tiên Bộ Chính trị sẽ quyết định tổng biên chế cho 5 năm tiếp theo; kèm theo đó là cơ chế quản lý hiệu quả, hợp lý, cơ động, linh hoạt, Trưởng...
Theo kế hoạch phân bổ biên chế và cấp phó giám đốc sở mới được UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra thảo luận, tỉnh này đang đề xuất nhiều sở có 4 phó giám đốc,...
‘Rõ ràng chúng ta vẫn loanh quanh với chuyện làm như thế, ăn như thế’, ông Phạm Minh Huân đối thoại trên Nông nghiệp Việt Nam. Chả nhẽ chúng ta cứ mãi đi làm...
Từ 1-7, viên chức sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn, “xoá bỏ suy nghĩ cứ vào được nhà nước là ổn định hoàn toàn”, theo đại diện Bộ Nội vụ. Từ...
Trong con mắt người dân, một khi đã là cán bộ, công chức hoặc viên chức thì không lo mất việc như ở doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tư. Biên chế là một...
Bỏ biên chế suốt đời cũng là bỏ tư duy “tầm gửi” cố hữu Trước thông tin sẽ bắt đầu bỏ biên chế suốt đời với viên chức từ ngày 1/7/2020, nhiều luồng...
Bắt đầu từ 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm...
Kể từ ngày 1/7/2020 Luật Cán bộ và viên chức sửa đổi thì hợp đồng không xác định thời hạn chỉ còn áp dụng với 3 trường hợp sau: Viên chức được tuyển...
Trạng thái cũ không thể tự chuyển biến thành trạng thái mới được. Nó cần một tư duy phát triển mới. Báo cáo tại Quốc hội trong phiên họp tháng 5/2020, Thủ...
Bài chọn lọc